Chính Sách Mua Hàng Và Thanh Toán

Chính Sách Mua Hàng Và Thanh Toán

 Khi nhận được sản phẩm, quý khách hàng nên kiểm tra kỹ về sản phẩm, các chứng từ kèm theo như: phiếu bảo hành, phiếu thu, phiếu xuất hàng, hóa đơn đỏ (nếu có) đầy đủ, rồi mới thanh toán cho nhân viên giao hàng. Các trường hợp chuyển khoản thì khách hàng phải chuyển khoản trước cho bên bán, khi tiền đã vào tài khoản hoặc kế toán đã nhận được ủy nhiệm chi thì bên bán mới cho xuất hàng. Hàng hóa đảm bảo mới 100%.