Trục giải nhiệt dầu H375 x L750
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu H160 x L680
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt nước JZ H130 x L320
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu JZ-H100 x L320
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu H280 x L580
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu JZ-H120 x L450
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu JZ-H80 x L280
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu H500 x L950
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh kiện bạc đạn và cánh lồng sốc
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu JZ-H130 x L580
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
JZ H95 x L205
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
JZ-H115 x L280
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ