Máy Xử Lý Bụi I-921
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 1.5kw
Lưu lượng gió: 2000m³/h
Liên Hệ
Máy Xử Lý Bụi I-952
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy Xử Lý Bụi I-974
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy Xử Lý Bụi I-9132
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy Xử Lý Bụi  I-9154
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
 Máy Xử Lý Bụi IMF902000
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy hút bụi di động dạng túi vải ( Miệng hút bụi theo hướng ngang ). Sản phẩm hút và xử lý bụi gỗ chuyên dụng.
product/index