Khung inox màn coolingpad
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
product/index