Máy làm mát iFan 550
Công suất: 180 W
Lưu lượng gió: 5.500 m³/h
6.000.000 đ
Máy làm mát iFan 650
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 6.500 m³/h
7.500.000 đ
Máy làm mát iFan 750
Công suất: 300 W
Lưu lượng gió: 7.500 m³/h
9.500.000 đ
Mát làm mát iFan-1000
Công suất: 350 W
Lưu lượng gió: 10.000 m³/h
10.500.000 đ
Máy làm mát iFan 157
Công suất: 180 W
Lưu lượng gió: 3.500 m³/h
9.000.000 đ
Máy làm mát iFan 300
Công suất: 115 W
Lưu lượng gió: 3.000 m9/h
4.400.000 đ
Máy làm mát iFan-450
Công suất: 135 W
Lưu lượng gió: 4.500 m³/h
5.000.000 đ
Máy làm mát iFan 360
Công suất: 130 W
Lưu lượng gió: 3.600 m³/h
4.600.000 đ
Máy làm mát MAB1B-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
15.800.000 đ
Máy làm mát iFan MAB1-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
18.700.000 đ
Máy làm mát iFan MAB2-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
17.700.000 đ
Máy làm mát iFan MAB4-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
20.300.000 đ
Máy làm mát iFan FAD-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAB-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAU-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAB 23
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ