Dây chuyền bang tải ngành chế biến thực phẩm
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Dây chuyền băng tải chế biến gỗ
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Thổi Ngang 1 Hộc Trái Phải S-805
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng gió Đường Ống
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió 4 Hướng
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió 4 Hướng M-701
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Thổi Ngang 2 Hộc S-803A Trái/Phải
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Thổi Dưới 2 Hộc S-804
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Thổi Dưới 1 Hộc S-802
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Đảo Chiều D-640
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Nối Hai Đầu Vuông-Tròn
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Co Nhưạ
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Vuông Thẳng
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Rẻ Nhánh
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Co Rẽ Nhánh
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Co Ống Tròn
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Co Ống Vuông
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống gió Sprial
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Cùm Gài Công Nghiệp
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Móc Treo
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ