Quạt Công Nghiệp Để Sàn FL
Công suất: 140~200 W
Lưu lượng gió: 7.000~8.000 m³/h
1.300.000 đ
Quạt Công Nghiệp Để Sàn FE
Công suất: 140 W
Lưu lượng gió: 7.000 m³/h
1.200.000 đ
Quạt Công Nghiệp Treo Tường FB
Công suất: 80~100 W
Lưu lượng gió: 4600~7600 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Treo Tường NB
Công suất: 150~250W
Lưu lượng gió: 16500~24000 m³/h
1.400.000 đ
Quạt Công Nghiệp Đứng FS- 50
Công suất: 90~100W
Lưu lượng gió: 7.000~9.500 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Đứng NS
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục Tai Voi FAD-S
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
 Quạt Hướng Trục Tai Voi FAD-L
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-I
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-II
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-III
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ