Máy làm mát iFan FAD-18
Lưu lượng gió: 18000 m³/h
Công suất: 1.1 kW
Hướng thổi: Thổi dưới
Diện tích làm mát: 100~150 m²
Bảo hành:1 năm chính hãng
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAD-35
Lưu lượng gió: 35000 m³/h
Công suất: 4 kW
Hướng thổi: Thổi dưới
Diện tích làm mát: 150~250 m²
Bảo hành:1 năm chính hãng
Liên Hệ
Máy làm mát iFAn FAU-35
Lưu lượng gió: 35000 m³/h
Công suất: 4 kW
Hướng thổi: Thổi trên
Diện tích làm mát: 150~250 m²
Bảo hành:1 năm chính hãng
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FCU-32S/FCU-40S/FCU-50S
Lưu lượng gió:30.000- 50000 m³/h
Công suất: 3-13 kW
Hướng thổi: Thổi trên
Diện tích làm mát: 300~500 m²
Bảo hành:1 năm chính hãng
Liên Hệ