Máy làm mát iFan MAB2-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
17.700.000 đ
Máy làm mát iFan MAB4-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
20.300.000 đ
Máy làm mát iFan FAD-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAB-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAU-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Quạt trang trại iFan-A
Công suất: 0.55~0.75kw
Lưu lượng gió: 28.000~44.500 m³/h
6.800.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/C
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
5.000.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/D
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
4.400.000 đ
Máy làm mát iFan FAB 23
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ
Máy làm mát iFan FAD 23
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ
Máy làm mát iFan FAU 23
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/E
Công suất: 0.55~1.1 kW
Lưu lượng gió: 30.000 ~ 44.000 m³/h
4.600.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/SP
Công suất: 0.75~1.1 Kw
Lưu lượng gió: 44.500~58.000
10.000.000 đ
Máy làm mát iFan FAD 30
Công suất: 3 kW
Lưu lượng gió: 30.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAU 30
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 30.000 m³/h
26.000.000 đ