hệ thống xử lý bụi công nghiệp
hệ thống xử lý bụi công nghiệp
Phân loại hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Phân loại hệ thống xử lý bụi công nghiệp

03-03-2017 08:25

Một trong những nguyên nhân lớn gây ô nhiễm môi trường là khí thải và bụi công nghiệp từ các nhà máy, xưởng sản xuất công nghiệp. Vì vậy các chủ đầu tư cần phải có phương pháp để hạn chế khói bụi để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và môi trường xung quanh.