Máy làm mát iFan 157
Công suất: 180 W
Lưu lượng gió: 3.500 m³/h
9.000.000 đ
Máy làm mát iFan 360
Công suất: 130 W
Lưu lượng gió: 3.600 m³/h
4.600.000 đ
Máy làm mát iFan 600
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 6.000 m³/h
6.000.000 đ
Máy làm mát iFan FAU-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAB 23
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ
Máy làm mát iFan FAD 23
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ
Máy làm mát iFan FAU 23
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ
Máy làm mát iFan FAD 30
Công suất: 3 kW
Lưu lượng gió: 30.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAU 30
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 30.000 m³/h
26.000.000 đ