Máy làm mát iFan 550
Công suất: 180 W
Lưu lượng gió: 5.500 m³/h
6.000.000 đ
Máy làm mát iFan 650
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 6.500 m³/h
7.500.000 đ
Máy làm mát iFan 750
Công suất: 300 W
Lưu lượng gió: 7.500 m³/h
9.500.000 đ
Máy làm mát iFan 700
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 7.000 m³/h
8.550.000 đ
Máy làm mát iFan 800
Công suất: 300 W
Lưu lượng gió: 8.000 m³/h
8.000.000 đ
Máy làm mát  iFan 1200
Công suất: 400 WW
Lưu lượng gió: 12.000 m³/h
12.000.000 đ
Máy làm mát iFan 118
Công suất: 550 W
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
17.000.000 đ