Quạt Trang Trại iFan-C
Công suất: 0.55~1.1 kW
Lưu lượng gió: 28.000~44.500 m³/h
7.000.000 đ
Quạt Trang Trại iFan SMC
Công suất: 0.55~0.75kw
Lưu lượng gió: 43.000~44.500 m³/h
9.500.000 đ