Quạt Công Nghiệp Treo Tường FB
Công suất: 80~100 W
Lưu lượng gió: 4600~7600 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Treo Tường NB
Công suất: 150~250W
Lưu lượng gió: 16500~24000 m³/h
1.400.000 đ
Quạt công nghiệp treo tường NB
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ