Quạt Ly Tâm Thấp Áp CF
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy làm mát iFan MAB4-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
20.300.000 đ
Máy làm mát iFan FAD-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Quạt Building HTF-A PCCC
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi C6-46C
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y9-35
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí CFG
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí DKT
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 9-12
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Thiết bị hút bụi sơn dạng nước
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 9-14
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi 4-72A
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Composite PP4-62
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y8-39
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Composite PVC4-72
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục  TA-G
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/C
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
5.000.000 đ