Quạt Điều Hòa Không Khí BF-III
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ