Quạt Hướng Trục  POG
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục TA-B
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ