Quạt Ly Tâm Thấp Áp CF
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building APC
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 9-26(A)
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi 4-72C
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi C6-46A
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-III
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/D
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
4.400.000 đ