Quạt Hướng Trục Tai Voi FAD-S
Công suất:
Lưu lượng gió:
600.000 đ
 Quạt Hướng Trục Tai Voi FAD-L
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Trang Trại iFan-V10
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/B
Công suất: 150~550 W
Lưu lượng gió: 7000~15000 m³/h
2.100.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/A
Công suất: 370~700 W
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
6.700.000 đ