Máy làm mát iFan 300
Công suất: 115 W
Lưu lượng gió: 3.000 m9/h
4.400.000 đ
Máy làm mát iFan 360
Công suất: 130 W
Lưu lượng gió: 3.600 m³/h
4.600.000 đ
Máy làm mát iFan 600
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 6.000 m³/h
6.000.000 đ
Máy làm mát iFan 700
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 7.000 m³/h
8.550.000 đ
Máy làm mát iFan 118
Công suất: 550 W
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
17.000.000 đ
Máy làm mát iFan MAB1-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
18.700.000 đ
Máy làm mát iFan MAB2-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
17.700.000 đ
Máy làm mát iFan MAB4-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
20.300.000 đ
Máy làm mát iFan FAD-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAB-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAU-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAU 23
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ
Máy làm mát iFan FAD 30
Công suất: 3 kW
Lưu lượng gió: 30.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAU 30
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 30.000 m³/h
26.000.000 đ