Máy làm mát iFan 300
Công suất: 115 W
Lưu lượng gió: 3.000 m9/h
4.400.000 đ
Máy làm mát iFan 360
Công suất: 130 W
Lưu lượng gió: 3.600 m³/h
4.600.000 đ
Máy làm mát iFan 700
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 7.000 m³/h
8.550.000 đ
Máy làm mát  iFan 1200
Công suất: 400 WW
Lưu lượng gió: 12.000 m³/h
12.000.000 đ
Máy làm mát iFan MAB4-18
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
20.300.000 đ