Quạt Hướng Trục  SHT
Công suất: 250~900W
Lưu lượng gió: 1.800~5.200 m³/h
2.700.000 đ