Quạt Công Nghiệp Để Sàn FL
Công suất: 140~200 W
Lưu lượng gió: 7.000~8.000 m³/h
1.300.000 đ
Quạt Công Nghiệp Để Sàn FE
Công suất: 140 W
Lưu lượng gió: 7.000 m³/h
1.200.000 đ