Quạt trang trại iFan-A
Công suất: 0.55~0.75kw
Lưu lượng gió: 28.000~44.500 m³/h
6.800.000 đ