Quy trình thiết kế hệ thống thông gió cho tầng hầm

08-03-2017

Những công việc cơ bản cần thực hiện khi thiết kế hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió công nghiệp khi đã hoàn thành lắp đặt

Hệ thống thông gió đã được lắp đặt hoàn tất

Bước 1: Tính lưu lượng gió cần cấp, hút cho tầng hầm định lắp đặt là bao nhiêu để lựa chọn quạt cấp và hút cho hợp lý.

Bước 2: Phác thảo sơ đồ đường ống thông gió cần thiết đi trong mặt bằng tầng hầm.

Bước 3: Bố trí các cửa gió trên đường ống (khoảng cách của các cửa gió và nhánh cấp/hút nên giữ từ 3m-6m) để đảm bảo tác dụng của các cửa gió.

Bước 4: Tính kích thước miệng gió, (cần đảm bảo tốc độ gió lưu chuyển tại mỗi cửa trên khung tiêu chuẩn cho phép đối với cửa cấp là 1m/s với cửa hút là 1,5m/s).

Bước 5: Tính lưu lượng gió cần thiết trên các nhánh cấp/hút và điều chỉnh lại khoảng cách giữa các cửa gió hợp lý cho mỗi nhánh.

**: Lưu ý: Việc đồng bộ cho mỗi hệ thống trong thiết kế là rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình thi công nên các kỹ sư thiết kế thường chọn kích thước các loại cửa cấp, hút giống nhau. Số lượng cửa sẽ tùy thuộc vào lưu lượng gió đi qua các đoạn ống và tốc độ gió ra vào các cửa.

Ví dụ cụ thể:

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió gắn tường

Để tính được lưu lượng thông gió tầng hầm tương đối dễ. Đầu tiên ta chọn bội số tuần hoàn trong bảng bội số tuần hoàn, thông thường đối với tầng hầm bội số thường là 6-7 (lần)

Bảng hệ số tuần hoàn

Ví dụ hầm có diện tích 1000 m2 chiều cao 3 mét thì lưu lượng của quạt hút cần thiêt tối thiểu là: 1000x3x6 = 18000 m3/h .

Với lưu lượng gió hút đã tính lf 18000 m3/h = 5m3/s

Nếu kích cỡ của ống gió trong khu vực tầng hầm bị giới hạn độ cao là 300 mm, tức là cửa gió được chọn sẽ phải có độ cao phù hợp (ở đây có 250 mm, khoảng 280 mm phủ bì).

Nếu như chọn loại cửa gió có kích thước 1000x250 thì tiết diện của cửa là  Sc=1x0.25=0.25m2

Nếu tốc độ hút gió của cửa là 1,5 m/s. chúng ta sẽ tình được lưu lượng gió hút của 1 cửa là:

Gc = v x Sc = 0.25x1.5 = 0.375 m3/h

Vậy số cửa gió tối thiểu trên nhánh gió hút sẽ được tính theo công thức:

Nc=V/Gc= 5/0.375 = 13,33 cửa

=>  Số cửa cần có trên nhánh gió hút cần thực tế là 14 cửa.

** Trong trường hợp khu vực tầng hầm không đủ lớn để bố trí đủ 14 cửa thì bạn có thể dùng phương pháp tăng kích cỡ cửa gió lên để giảm số lượng cửa xuống.

Xem thêm các loại quạt thông gió công nghiệp cần dùng trong hệ thống thông gió.