image

Vì sao chọn iFan

Chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng dành cho bạn

Những đóng góp của bạn luôn là tài sản quý giá đối với iFan. Vì thế, chúng tôi luôn cho rằng phải có những chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng để làm động lực cho nhân sự làm việc hiệu quả nhất. Chính vì thế, trở thành một phần của iFan, bạn sẽ nhận được mức lương xứng đáng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường.

Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt công nhận những nỗ lực của bạn. Các chương trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và mức thưởng hấp dẫn hàng năm thể hiện sự trân trọng của chúng tối đối với những nỗ lực làm việc của bạn và luôn có tính công bằng giữa các nhân viên tại iFan. Bên cạnh đó, chương trình Bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ phương tiện đi lại cũng là một trong những phúc lợi nổi bật tại iFan dành cho bạn.

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY
Vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển dụng

ĐỐI TÁC CỦA IFAN

image image