1. iFan
  2. »
  3. Quạt Ly Tâm
  4. »
  5. Trang 2

Quạt Ly Tâm

Quạt ly tâm trung áp hút bụi 4-72BQuạt ly tâm trung áp hút bụi 4-72B
Quạt ly tâm trung áp hút bụi 4-72BMã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~200000 W
image Lưu lượng gió
~221730 m³/h
Quạt ly tâm trung áp hút bụi miệng hút đôi 4-2×79Quạt ly tâm trung áp hút bụi miệng hút đôi 4-2×79
Quạt ly tâm trung áp hút bụi miệng hút đôi 4-2×79Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~200000 W
image Lưu lượng gió
~406000 m³/h
Quạt ly tâm trung áp hút bụi trực tiếp C6-46CQuạt ly tâm trung áp hút bụi trực tiếp C6-46C
Quạt ly tâm trung áp hút bụi trực tiếp C6-46CMã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~55000 W
image Lưu lượng gió
~48770 m³/h
Quạt ly tâm trung áp hút bụi C6-48CQuạt ly tâm trung áp hút bụi C6-48C
Quạt ly tâm trung áp hút bụi C6-48CMã sản phẩm:
Liên hệ
Quạt ly tâm cao áp 9-19(A)Quạt ly tâm cao áp 9-19(A)
Quạt ly tâm cao áp 9-19(A)Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~630000 W
image Lưu lượng gió
~90100 m³/h
Quạt ly tâm cao áp 9-14Quạt ly tâm cao áp 9-14
Quạt ly tâm cao áp 9-14Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~15000 W
image Lưu lượng gió
~5500 m³/h
Quạt ly tâm cao áp hai tầng áp suất cao 2JZQuạt ly tâm cao áp hai tầng áp suất cao 2JZ
Quạt ly tâm cao áp hai tầng áp suất cao 2JZMã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~18500 W
image Lưu lượng gió
~2920 m³/h
Quạt điều hòa công nghiệp BF-IIQuạt điều hòa công nghiệp BF-II
Quạt điều hòa công nghiệp BF-IIMã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~7500 W
image Lưu lượng gió
~29385 m³/h
Quạt ly tâm cao áp 9-12Quạt ly tâm cao áp 9-12
Quạt ly tâm cao áp 9-12Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~45000 W
image Lưu lượng gió
~8092 m³/h
Quạt ly tâm cao áp động cơ chuyển động trực tiếp 9-26(A)Quạt ly tâm cao áp động cơ chuyển động trực tiếp 9-26(A)
Quạt ly tâm cao áp động cơ chuyển động trực tiếp 9-26(A)Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~500000 W
image Lưu lượng gió
~81496 m³/h
Quạt nồi hơi Y5-47Quạt nồi hơi Y5-47
Quạt nồi hơi Y5-47Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~110000 W
image Lưu lượng gió
~69347 m³/h
Quạt nồi hơi Y4-73Quạt nồi hơi Y4-73
Quạt nồi hơi Y4-73Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~355000 W
image Lưu lượng gió
~320610 m³/h

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

image image