1. iFan
  2. »
  3. Quạt Ly Tâm
  4. »
  5. Quạt nồi hơi

Quạt nồi hơi

Quạt nồi hơi Y5-47Quạt nồi hơi Y5-47
Quạt nồi hơi Y5-47Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~110000 W
image Lưu lượng gió
~69347 m³/h
Quạt nồi hơi Y4-73Quạt nồi hơi Y4-73
Quạt nồi hơi Y4-73Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~355000 W
image Lưu lượng gió
~320610 m³/h
Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y8-39Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y8-39
Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y8-39Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~110000 W
image Lưu lượng gió
~110666 m³/h
Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y9-38Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y9-38
Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y9-38Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~315000 W
image Lưu lượng gió
~100624 m³/h
Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y9-35Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y9-35
Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y9-35Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~110000 W
image Lưu lượng gió
~100200 m³/h
Quạt nồi hơi Y6-30Quạt nồi hơi Y6-30
Quạt nồi hơi Y6-30Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~18500 W
image Lưu lượng gió
~14000 m³/h
Quạt nồi hơi Y5-48Quạt nồi hơi Y5-48
Quạt nồi hơi Y5-48Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~110000 W
image Lưu lượng gió
~67803 m³/h

ĐỐI TÁC CỦA IFAN

image image