Quạt Công Nghiệp Treo Tường FB
Lưu lượng: 4.600~7.600 m³/h
Công suất: 80~100W
Liên Hệ