Quạt Công Nghiệp Treo Tường NB
Lưu lượng: 11.500~18.000 m³/h
Công suất: 150~250W
1.400.000 đ
Quạt Công Nghiệp Treo Tường FB
Lưu lượng: 4.600~7.600 m³/h
Công suất: 80~100W
Liên Hệ