QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO TƯỜNG NB PLUS (NEW)
Lưu lượng: 15.000~25.000 m³/h
Công suất: 150~250W
1.680.000 đ
QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG NS-Plus (New)
Lưu lượng: 15.000~25.000 m³/h
Công suất: 150~250W
1.780.000 đ
QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG NS (NEW)
Lưu lượng: 13.000~22.000 m³/h
Công suất: 130~180W
1.480.000 đ
QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO TƯỜNG NB (NEW)
Lưu lượng: 13.000~22.000 m³/h
Công suất: 130~180W
1.280.000 đ
Quạt Công Nghiệp Đứng NS
Lưu lượng: 11.500~18.000 m³/h
Công suất: 150~250W
1.650.000 đ
Quạt Công Nghiệp Treo Tường NB
Lưu lượng: 11.500~18.000 m³/h
Công suất: 150~250W
1.400.000 đ
Quạt Công Nghiệp Đứng FS
Lưu lượng: 7.000~9.500 m³/h
Công suất: 100~140W
1.300.000 đ