Quạt Công Nghiệp Đứng NS
Lưu lượng: 11.500~18.000 m³/h
Công suất: 150~250W
1.650.000 đ
Quạt Công Nghiệp Đứng FS
Lưu lượng: 7.000~9.500 m³/h
Công suất: 100~140W
1.300.000 đ