Quạt Công Nghiệp Để Sàn FE
Lưu lượng: 7.000 m³/h
Công suất: 140W
1.200.000 đ
Quạt Công Nghiệp Để Sàn FL
Lưu lượng: 7.000~8.000 m³/h
Công suất: 140~200W
1.300.000 đ