image

Chiến lược phát triển

Ban Tổng Giám đốc iFan Group xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn để định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh của cả tập đoàn trong giai đoạn năm 2021 – 2023.
Nhanh chóng tiến lên vị trí top 3 thương hiệu quạt lớn nhất tại thị trường Việt Nam về doanh thu và thị phần. iFan xác định chiến lược phát triển với 3 trụ cột chính được thực thi, bao gồm:

SẢN PHẨM

Tập trung toàn bộ nguồn lực vào ngành quạt và các sản phẩm liên quan đến quạt – thông gió, vốn là ngành kinh doanh cốt lõi tạo nên thương hiệu iFan. Tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới với mục đích cách tân, mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm trên cơ sở phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng

KHÁCH HÀNG

Xây dựng văn hóa khách hàng làm trọng tâm (customer-centric) cho toàn bộ hệ thống.
Hoàn thiện hành trình trải nghiệm khách hàng ở tất cả mọi điểm chạm sẽ là ưu tiên hàng đầu trong tất cả mọi chiến dịch, hành động của iFan.
Mở rộng thâm nhập vào các khu vực mới, các kênh bán hàng, các kênh truyền thông và các kênh phục vụ – chăm sóc khách hàng mới. Với sự hỗ trợ của việc số hóa tất cả các quy trình, hoạt động và phục vụ khách hàng dựa trên dữ liệu.

NHÂN SỰ

Nhân sự tại iFan là một trong những cốt lõi quan trọng nhất xuyên suốt chiến lược phát triển của tập đoàn. Trải nghiệm nhân viên là ưu tiên thứ 2 của tập đoàn, sau trải nghiệm khách hàng.
iFan quan tâm và tâm huyết đến từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc tại tập đoàn của mỗi nhân sự, hỗ trợ cả về việc phát triển nghề nghiệp tương lai của mỗi cá nhân.

XÃ HỘI

Luôn tìm kiếm các cơ hội để phụng sự lại cho xã hội và quốc gia, bằng tất cả các nguồn lực có thể có. Chấp hành đúng và đủ các quy định về kinh doanh tại địa phương, khu vực cũng như cố gắng mang đến những giải pháp kiến tạo môi trường xanh, sạch và tri thức cho các thế hệ tương lai.

ĐỐI TÁC CỦA IFAN

image image