image

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử

CÁCH 1 KÍCH HOẠT BẰNG MÃ QR CODE

Bước 1

Cào nhẹ lớp nhủ bạc
để thấy mã QR Code

BƯỚC 2

Dùng ứng dụng quét QR/ Camera/ Zalo
để quét mã và truy cập trang bảo hành

BƯỚC 3

Cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi bảo hành.
Nhấn nút CẬP NHẬT và nhận thông báo
kích hoạt bảo hành thành công.

CÁCH 2 KÍCH HOẠT BẰNG MÃ QR CODE

ĐỐI TÁC CỦA IFAN

image image