image

Ý Nghĩa Logo iFan

 

* Nhìn tổng thể:

Màu xanh lá cây: là màu đặc trưng của môi trường cảnh quan, thể hiện một tương lai cần được giữ gìn và bảo tồn, màu xanh lá cây cũng nói lên sự sáng tạo năng động và đầy nhiệt huyết của tập thể CB-CNV công ty iFan.

Logo iFan

* Về mặt chữ:

– Chữ iFan theo tiếng Anh: có nghĩa là quạt của tôi, nhà sản xuất muốn chia sẻ đến mọi khách hàng của mình, những công nghệ Quạt Công Nghiệp vượt trội của mình được sản xuất tại Việt Nam. Thể hiện sự cam kết về chất lượng cũng như uy tín của công ty. iFan tự tin năng động vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

* Slogan “Quạt của mọi công trình”:

– Câu slogan này nói lên sự vượt bậc về công nghệ và khả năng cung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng và mọi công trình.

* Về mặt hình thể:

– Logo iFan có một chất vọng đơn điệu dễ nhìn, dễ hiểu, mô tả được định hướng phát triển khẳng định được vị thế trong tương lai của công ty, hướng đến ngôi nhà trái đất đầy màu xanh mang lại cho mọi người mọi nhà một cuộc sống tốt đẹp hơn.