image

Thông tin liên lạc về tuyển dụng của iFan

“Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Tập đoàn iFan liên tục tuyển dụng những ứng viên có đủ năng lực và đạo đức để cùng chung tay góp sức vì sứ mệnh mang đến sản phẩm tốt với giá thành hợp lý nhất cho người Việt”.

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp và hồ sơ của bạn đạt yêu cầu sơ tuyển của chúng tôi.

ĐỐI TÁC CỦA IFAN

image image