Quạt loa composite gián tiếp iFan-C
Model: iFan-C
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt loa composite trực tiếp iFan-A
Model: iFan-A
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy làm mát MAB1B-18
Model: MAB1B-18
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Thấp Áp CF
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Đứng NS
Model: NS
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 150~250W
Lưu lượng gió: 11500~18000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Treo Tường NB
Model: NB
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 150~250W
Lưu lượng gió: 16500~24000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Để Sàn FE
Model: FE
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 140 W
Lưu lượng gió: 7.000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Để Sàn FL
Model: FL
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 140~200 W
Lưu lượng gió: 7.000~8.000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Treo Tường FB
Model: FB
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 80~100 W
Lưu lượng gió: 4600~7600 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Đứng FS- 50
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 90~100W
Lưu lượng gió: 7.000~9.500 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan-550
Model: iFan-550
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 180 W
Lưu lượng gió: 5.500 m³/h
6.000.000 đ
Máy làm mát iFan-650
Model: iFan-650
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 6.500 m³/h
7.500.000 đ
Máy làm mát iFan-750
Model: iFan-750
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 300 W
Lưu lượng gió: 7.500 m³/h
9.500.000 đ
Mát làm mát iFan-1000
Model: iFan-1000
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 350 W
Lưu lượng gió: 10.000 m³/h
10.500.000 đ
Máy làm mát iFan-300
Model: iFan-300
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 115 W
Lưu lượng gió: 3.000 m³/h
4.400.000 đ
Máy làm mát iFan-450
Model: iFan-450
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 135 W
Lưu lượng gió: 4.500 m³/h
5.000.000 đ
Máy làm mát iFan-360
Model: iFan-360
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 130 W
Lưu lượng gió: 3.600 m³/h
4.600.000 đ
Máy làm mát iFan-600
Model: iFan-600
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 6.000 m³/h
6.000.000 đ
Máy làm mát iFan-700
Model: iFan-700
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 200 W
Lưu lượng gió: 7.000 m³/h
8.550.000 đ
Máy làm mát iFan-800
Model: iFan-800
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 300 W
Lưu lượng gió: 8.000 m³/h
8.000.000 đ
TECO
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
QV-1380
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
QV-1380 Đế Vuông
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
QV-1060
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
QV-900
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
QHT-60
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
QHT-50
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
QHT-30
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung SHA
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung KC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung JKL
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung HDL
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung MDH
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung HDL-W
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung HDL-T
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung XG2
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Động Cơ Chống Rung XG
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu H375 x L750
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu H160 x L680
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt nước JZ H130 x L320
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh Kiện Máy Làm Mát
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu JZ-H100 x L320
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy làm mát  iFan 1200
Model: iFan-1200
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 400 WW
Lưu lượng gió: 12.000 m³/h
12.000.000 đ
Máy làm mát iFan-118
Model: iFan-118
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 550 W
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
17.000.000 đ
Máy làm mát iFan-157
Model: iFan-157
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 180 W
Lưu lượng gió: 3.500 m³/h
9.000.000 đ
Máy làm mát iFan MAB1-18
Model: MAB1-18
Hướng thổi: Thổi trang
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan MAB2-18
Model: MAB2-18
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan MAB4-18
Model: MAB4-18
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAD-18
Model: FAD-18
Hướng thổi: Thổi dưới
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAB-18
Model: FAB-18
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Máy làm mát iFan FAU-18
Model: FAU-18
Hướng thổi: Thổi trên
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 18.000 m³/h
11.200.000 đ
Trục giải nhiệt dầu H280 x L580
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu JZ-H120 x L450
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu JZ-H80 x L280
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu H500 x L950
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Linh kiện bạc đạn và cánh lồng sốc
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Trục giải nhiệt dầu JZ-H130 x L580
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
JZ H95 x L205
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
JZ-H115 x L280
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy làm mát thông minh Ic-03
Model: IC-03
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 45 W
Lưu lượng gió: 1080 m³/h
2.499.000 đ
Máy làm mát thông minh iC 02
Model: iC-02
Hướng thổi: Tự động 4 chiều: Lên - Xuống - Trái -Phải
Công suất: 85 W
Lưu lượng gió: 2800 m³/h
4.490.000 đ
Máy Xử Lý Bụi I-921
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 1.5kw
Lưu lượng gió: 2000m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát thông minh Ic-01
Model: iC-01
Hướng thổi: Tự động 4 hướng: Lên - Xuống - Trái -Phải
Công suất: 130 W
Lưu lượng gió: 4000m³/h
6.490.000 đ
Máy làm mát thông minh IC-168
Model: iC-168
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 380 W
Lưu lượng gió: 8.000 m³/h
11.900.000 đ
Máy Xử Lý Bụi I-952
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy Xử Lý Bụi I-974
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy làm mát thông minh iC-702
Model: iC-702
Hướng thổi: Tự động trái phải, điều chỉnh lên xuống
Công suất: 560 W
Lưu lượng gió: 14000 m³/h
22.900.000 đ
Máy Xử Lý Bụi I-9132
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí DF
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí BF-I
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy làm mát bằng hơi nước iFan FCD-30
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy làm mát bằng hơi nước iFan FCU-30
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HTF-A PCCC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building JYF
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy Xử Lý Bụi  I-9154
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Thiết Bị Hút Bụi Sơn Dạng Khô
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi C6-46C
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y9-35
Model: Y9-35
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y9-38
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HTF-B PCCC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí BF-II
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí BF-III
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí CFG
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí DKT
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Điều Hòa Không Khí KTS
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building BPT
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building YXF
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building APC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building FA
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HL3-2A PCCC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building SWF PCCC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building GDF
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 9-26(D)
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building APB/ASB
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building APT
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Thổi Ngang 1 Hộc Trái Phải S-805
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng gió Đường Ống
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió 4 Hướng
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-III
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.75kw
Lưu lượng gió: 45000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-II
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.75~18.5kW
Lưu lượng gió: 618~28000 m³/h
Liên Hệ
Ống Gió Nối Hai Đầu Vuông-Tròn
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-I
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Cùm Gài Công Nghiệp
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Móc Treo
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió 4 Hướng M-701
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Thổi Ngang 2 Hộc S-803A Trái/Phải
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Thổi Dưới 2 Hộc S-804
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Thổi Dưới 1 Hộc S-802
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Co Nhưạ
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Miệng Gió Đảo Chiều D-640
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Vuông Thẳng
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Rẻ Nhánh
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Co Rẽ Nhánh
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Co Ống Tròn
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Co Ống Vuông
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống gió Sprial
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Co Tròn Ghép Mũi
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Dây chuyền bang tải ngành chế biến thực phẩm
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Dây chuyền băng tải chế biến gỗ
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 9-26(A)
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 9-12
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 2JZ
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
 Máy Xử Lý Bụi IMF902000
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Thiết bị hút bụi sơn dạng nước
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 9-14
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Cao áp 9-19(A)
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi 4-2x79
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi 4-72B
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi 4-72A
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi 4-72C
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi C6-46A
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi C6-48C
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung áp 4-72
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Thấp Áp 11-62A
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Thấp Áp 11-62C
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Thấp Áp 11-62E
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building DFF
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
 Quạt Ly Tâm Thấp Áp XBF-A
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Composite FT-30C
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y8-39
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Composite FT-35
Model: FT-35
Hướng thổi:
Công suất: 0.09~11kW
Lưu lượng gió: 1252~58342 m³/h
Liên Hệ
Quạt Composite  FT35-II
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y4-73
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt hướng trục tăng áp  HTF-A
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 1.5~20 kW
Lưu lượng gió: 3800~93800 m³/h
Liên Hệ
Quạt Composite PVC4-62
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt hướng trục tăng áp HTF-B
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 2.2~37 kW
Lưu lượng gió: 3680~116420 m³/h
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục  GXF
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.25~7.5kW
Lưu lượng gió: 864~21697 m³/h
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y5-47
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Composite PP4-62
Model: PP4-62
Hướng thổi: Lên trên
Công suất: 0.25~7.5kW
Lưu lượng gió: 680~19428 m³/h
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục  Xách Tay SHT
Model: SHT
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 250~900W
Lưu lượng gió: 1.800~5.200 m³/h
2.700.000 đ
Quạt Composite PVC4-72
Model: PVC4-72
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 0.75~7.5 kW
Lưu lượng gió: 565~21204 m³/h
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục T30C
Model: T30C
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 1.1~7.5 kW
Lưu lượng gió: 8460~44371 m³/h
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục  POG
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Composite PP4-72
Model: PP4-72
Hướng thổi: Lên trên
Công suất: 0.75~7.5 kW
Lưu lượng gió: 565~21204 m³/h
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y5-48
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Composite FDT
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Nồi Hơi Y6-30
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Tháp Lọc Sương Mù Bằng Nhựa BJT
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục  TA-G
Model: TA-G
Hướng thổi:
Công suất: 0.25~1.5kW
Lưu lượng gió: 2600~12000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục TA-B
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HLF-6 PCCC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HTFC-I PCCC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HTFC-II PCCC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building DT PCCC
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building YESFAN
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục Tai Voi FAD-S
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 75~130W
Lưu lượng gió: 2280~5700 m³/h
Liên Hệ
 Quạt Hướng Trục Tai Voi FAD-L
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục TA-B
Model: TA-B
Hướng thổi:
Công suất: 130~550W
Lưu lượng gió: 2200~8500 m³/h
Liên Hệ
Quạt công nghiệp hướng trục TA-G
Model: TA-G
Hướng thổi:
Công suất: 0.25~1.5kW
Lưu lượng gió: 2600~12000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Hướng Trục  Xách Tay SHT
Model: SHT
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 250~900 W
Lưu lượng gió: 1800~5200 m³/h
Liên Hệ
Quạt loa composite trực tiếp iFan-A
Model: iFan-A
Hướng thổi:
Công suất: 0.55~0.75kw
Lưu lượng gió: 28.000~44.500 m³/h
Liên Hệ
Quạt loa composite gián tiếp iFan-C
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.55~1.1 kW
Lưu lượng gió: 28.000~44.500 m³/h
7.000.000 đ
Quạt Trang Trại iFan SMC
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.55~0.75kw
Lưu lượng gió: 43.000~44.500 m³/h
9.500.000 đ
Quạt Trang Trại iFan-V10
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Trang Trại iFan-T10
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Tấm làm mát cooling pad
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/B
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 150~550 W
Lưu lượng gió: 7000~15000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/A
Model: iFan/A
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 370~700 W
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/C
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/D
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
Liên Hệ
Khung inox màn coolingpad
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAB-23
Model: FAB-23
Hướng thổi: Thổi ngang
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAD-23
Model: FAD-23
Hướng thổi: Thổi dưới
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAU-23
Model: FAU-23
Hướng thổi: Thổi trên
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 23.000 m³/h
13.500.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/E
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.55~1.1 kW
Lưu lượng gió: 30.000 ~ 44.000 m³/h
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/SP
Model:
Hướng thổi:
Công suất: 0.75~1.1 Kw
Lưu lượng gió: 44.500~58.000
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FCU 25
Model: FCU-25
Hướng thổi: Thổi trên
Công suất: 1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FCD 25
Model:
Hướng thổi:
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt loa composite trực tiếp
Model: iFan-A
Hướng thổi:
Công suất: 0.55~0.75kw
Lưu lượng gió: 28.000~44.500 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAD 30
Model: FAD-30
Hướng thổi: Thổi dưới
Công suất: 3 kW
Lưu lượng gió: 30.000 m³/h
Liên Hệ
Máy làm mát iFan FAU 30
Model: FAU-30
Hướng thổi: Thổi trên
Công suất: 1.5 kW
Lưu lượng gió: 30.000 m³/h
Liên Hệ
product/index