1. iFan
  2. »
  3. Sản phẩm

Sản phẩm

Máy làm mát iFan-300Máy làm mát iFan-300
Máy làm mát iFan-300Mã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
115W
image Lưu lượng gió
3000 m³/h
Quạt điều hòa công nghiệp FAB-18Quạt điều hòa công nghiệp FAB-18
Quạt điều hòa công nghiệp FAB-18Mã sản phẩm:
10.800.000 đ - 16.200.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
1100w
image Lưu lượng gió
18000 m³/h
Quạt điều hòa công nghiệp FAD-18Quạt điều hòa công nghiệp FAD-18
Quạt điều hòa công nghiệp FAD-18Mã sản phẩm:
10.800.000 đ - 16.200.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
1100w
image Lưu lượng gió
18000 m³/h
Máy làm mát FAU-18Máy làm mát FAU-18
Máy làm mát FAU-18Mã sản phẩm:
10.800.000 đ - 16.200.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
1100w
image Lưu lượng gió
18000 m³/h
Máy làm mát FAB-23Máy làm mát FAB-23
Máy làm mát FAB-23Mã sản phẩm:
12.600.000 đ - 18.000.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
1500w
image Lưu lượng gió
23000 m³/h
Máy làm mát FAD-23Máy làm mát FAD-23
Máy làm mát FAD-23Mã sản phẩm:
12.600.000 đ - 16.200.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
1500w
image Lưu lượng gió
18000 m³/h
Quạt làm mát công nghiệp FAU-23Quạt làm mát công nghiệp FAU-23
Quạt làm mát công nghiệp FAU-23Mã sản phẩm:
12.600.000 đ - 16.200.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
1500w
image Lưu lượng gió
23000 m³/h
Quạt làm mát công nghiệp FAD-30Quạt làm mát công nghiệp FAD-30
Quạt làm mát công nghiệp FAD-30Mã sản phẩm:
23.400.000 đ - 34.200.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
3000w
image Lưu lượng gió
30000 m³/h
Quạt làm mát công nghiệp FAU-30Quạt làm mát công nghiệp FAU-30
Quạt làm mát công nghiệp FAU-30Mã sản phẩm:
23.400.000 đ - 34.200.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
3000w
image Lưu lượng gió
30000 m³/h
Quạt điều hòa công nghiệp FAU-35Quạt điều hòa công nghiệp FAU-35
Quạt điều hòa công nghiệp FAU-35Mã sản phẩm:
32.400.000 đ - 45.000.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
3500W
image Lưu lượng gió
35000 m³/h
Quạt điều hòa công nghiệp FAD-35Quạt điều hòa công nghiệp FAD-35
Quạt điều hòa công nghiệp FAD-35Mã sản phẩm:
32.400.000 đ - 45.000.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
3500W
image Lưu lượng gió
35000 m³/h
Quạt điều hòa công nghiệp FAU-50Quạt điều hòa công nghiệp FAU-50
Quạt điều hòa công nghiệp FAU-50Mã sản phẩm:
50.400.000 đ - 72.000.000 đ
image Điện áp
220V/50Hz
image Công suất
4000w
image Lưu lượng gió
50000 m³/h

ĐỐI TÁC CỦA IFAN

image image