image

Đại hội thành lập Hiệp Hội Cơ- Điện Bình Dương lần thứ I- Nhiệm kỳ 2012- 2015

Hiệp hội Cơ- Điện tỉnh Bình Dương (Binh Duong Mechanical Electrical Association – BIMEA) được thành lập theo Quyết định số 2308 ngày 23/08/2012 của UBND tỉnh. Hiệp hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong ngành cơ- điện hoặc có hoạt động gắn với ngành cơ- điện thuộc các lĩnh vực: Cơ khí, cơ khí xây dựng, điện, điện tử, xây dựng điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiệp hội được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các hội viên; chia sẻ kinh nghiệm quản lý sản xuất, kinh doanh và lao động; hợp tác, liên kết với hội viên nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành cơ- điện tỉnh; tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận các nguồn vốn Chính phủ, Quỹ quốc tế và Quỹ tín dụng khác…

Khung cảnh vào ngày thành lập “Hiệp Hội Cơ – Điện Bình Dương lần thứ I”

Tại Đại hội, các hội viên đã thông qua Điều lệ hiệp hội; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2012 – 2015. Hiện tại, Hiệp hội có 20 thành viên bao gồm các doanh nghiệp về cơ khí (gia công, xây dựng), sản xuất quạt công nghiệp , sản xuất máy phát điện, sản xuất khuôn mẫu, nghiệp, xây lắp điện… Trong nhiệm kỳ 2012 – 2015. Trong Đó:

  • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai – Trần Thành Trọng giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội.
  • Giám đốc Công Ty TNHH Công Nghiệp Nghệ Năng- Ông Lưu Trí giữ chức vụ P.Chủ Tịch Hiệp Hội.
Chủ tịch Hiệp Hội Trần Phú (bên trái) và Phó Chủ Tịch Lưu Trí (Bên phải)

 

 

Tags: , , , ,