Quạt Trang Trại

Quạt Trang Trại

Tìm hiểu về Quạt trang trại

I/ CÔNG THỨC TÍNH QUẠT: 

SỐ LƯỢNG QUẠT =                SỐ LƯỢNG GÀ X TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN X 5 CFM 

                                                                 CÔNG SUẤT QUẠT (CFM) X 80% 

► CFM (Cubic Feet Minute): Lưu lượng gió tính bằng Feet trong 1 phút.

► Trọng lượng bình quân của gà: 

-          Gà thịt: 2-3 kg 

-          Gà đẻ :  2 kg 

-          Gà giống: 3,5- 4 kg 

► 5 CFM: Định mức lưu lượng gió cho 1kg gà 

► Công suất quạt: Do công ty sản xuất quạt cung cấp 

► Quạt 50 ” = 24.000 CFM : Quạt 36” = 10.000 CFM 

► 1m3 = 35,28 FT3 

II/ CÔNG THỨC: 

SỐ LƯỢNG QUẠT = SỐ LƯỢNG GÀ X TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN X 5 CFM 

            50 ”                                CÔNG SUẤT QUẠT (CFM) 

                           =   15.000 con X 3kg/con X 5cfm/kg 

                                                   24.000 cfm X 80% 

                           =    225.000 

                                 19.200 

                           =   11,7 cái 

III/ CÔNG THỨC TÍNH TẤM LÀM MÁT: 

SÔ LƯỢNG TLM  =  SỐ LƯỢNG QUẠT X CÔNG SUẤT QUẠT X 80% 

                                      CÔNG SUẤT TLM X DIỆN TÍCH TLM

► Công suất tấm làm mát ( 30 cm x 180 cm ): 375 Feet / m 

► Diện tích TLM ( tính bằng Feet )   : 1 X 6 = 6FT2 

VÍ DỤ: Trại sử dụng 10 quạt 50 ”  có công suất là 24.000 CFM 

Số lượng TLM               = 10 quạt X 24.000 X 80% 

                                                          375 X 6 

                                      =  85 tấm 

CÔNG THỨC TÍNH QUẠT:

  • SỐ LƯỢNG QUẠT =  CHIỀU DÀI X RỘNG X CAO X 35,28 

                                                  CÔNG SUẤT QUẠT (CFM ) X 80% 

             1m3 = 35,28 FT3

VÍ DỤ: tính số lượng Quạt cho Trại có kích thước ( 14 x 50 x 2,4 ) 

SỐ LƯỢNG QUẠT = 50 X 14 X 2,4 X 35,28 

              50 ”                    24.000  X 80% 

                                = 59.270 

                                   19.200 

                                = 3 cái 

  • Nếu Quạt < TLM 

► Tốc độ gió yếu, nhiệt độ không đạt yêu cầu 

  • Nếu Quạt  > TLM
  • ► Quạt phải chạy trong điều kiện áp suất cao.
  • ► Hao điện hoặc cháy Motor
  • ► Không cung cấp đủ oxy

hinh anh quat trang trai

quat trang trai cho chan nuoi ga

Quạt trang trại thông gió cho chăn nuôi gà

quat trang trai thong gio cho chan nuoi heo

Quạt trang trại thông gió cho chăn nuôi heo