Quạt Công Nghiệp Đứng FS- 50
Công suất: 90~100W
Lưu lượng gió: 7.000~9.500 m³/h
Liên Hệ
Quạt Công Nghiệp Đứng NS
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ