Quạt Hút Mái Nhà DWT-I
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HTF-A PCCC
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi C6-46C
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HTF-B PCCC
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi C6-46A
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Trung Áp Hút Bụi C6-48C
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-II
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Hút Mái Nhà DWT-III
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HTFC-I PCCC
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Building HTFC-II PCCC
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Quạt Thông Gió iFan/D
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
4.400.000 đ